Naše varhany

Na kůru kostela Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích se vystřídlo již několik varhan. První varhany, o kterých víme, sem byly přeneseny ze zrušeného kláštera v Jaroměřicích nad Rokytnou v roce 1785. Asi v roce 1840 je nahradily jiné varhany, které koncem 19. století již dosloužily. V roce 1899 na jejich místě postavil varhanář Josef Votruba z Počátek nový nástroj. Varhany byly poměrně často opravovány, poprvé hned v roce 1935, následně v roce 1974 firmou Dřevopodnik města Brna a naposledy v roce 2004. Bohužel všechny tyto zásahy neproběhly úplně zdařile. Píšťaly byly vyhazovány a nahrazeny nepůvodními. 

Varhany jsou dnes bohužel ve stavu, kdy přestávají sloužit a jsou značně napadeny červotočem. Jejich oprava bude rozsáhlá a tím také finančně náročná. 

Pomozte nám proto dát ŽIVOT nástroji, který bude sloužit nejen pro bohuslužebné účely, ale také na koncertní činnost, která v místním kostele probíhá již několik let s velkým ohlasem veřejnosti.