Varhanní Vysočina

Varhanní Vysočina 2022

I v letošním roce se můžete těšit na festival Varhanní Vysočina, který se uskuteční od 18.září do 6. listopadu na různých místech Vysočiny. 

Vstupné na koncerty je dobrovolné. Více informací najdete na facebookové stránce Varhanní Vysočina.

VV 2.ročník_page-0001

Varhanní Vysočina 2021

Do svého prvního ročníku vstoupí 19. září festival Varhanní Vysočina, který představuje zajímavé nástroje a místa v Kraji Vysočina. 

Festival je koncipován tak, aby se na něm dostali prostor ke svému umění nejen profesionální hráči, ale také studenti uměleckých škol. Festival vznikl z iniciativy studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze Alfreda Habermanna a Lukáše Dvořáka a bývalého studenta Ondřeje Horňase, kteří, ač každý z jiného místa, pocházejí z Vysočiny. Festival pořádá spolek Život pro varhany ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi.

Vstupné na koncerty je dobrovolné. Více informací na facebookové stránce Varhanní Vysočina