Varhanní Vysočina

 

Do svého prvního ročníku vstoupí 19. září festival Varhanní Vysočina, který představuje zajímavé nástroje a místa v Kraji Vysočina. 

 

Festival je koncipován tak, aby se na něm dostali prostor ke svému umění nejen profesionální hráči, ale také studenti uměleckých škol. Festival vznikl z iniciativy studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze Alfreda Habermanna a Lukáše Dvořáka a bývalého studenta Ondřeje Horňase, kteří, ač každý z jiného místa, pocházejí z Vysočiny. Festival pořádá spolek Život pro varhany ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi.

 

Vstupné na koncerty je dobrovolné.