Spolek Život pro varhany

Spolek Život pro varhany byl založen v roce 2020 za účelem propagace varhanní hudby, pořádání koncertů, ale také zajištění finačních prostředků pro obnovu varhan. V současné době se spolek zaměřuje na obnovu varhan ve Vysokých Studnicích a pořádání benefičních koncertů. Kromě získávání finančních prostředků se spolek bude podílet na koordinaci přípravy projektu opravy varhan. 

Spolek sídlí na adrese Malešická 1821/17, Žižkov, 130 00 Praha 3. Život pro varhany z. s. je ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 74253. IČO: 09758810. 

Výroční zprávy