Smlouva o partnerství

Spolek Život pro varhany a farnost Vysoké Studnice podepsali 20. února 2022 Smlouvu o partnerství.

V ní se zavazují k vzájemné spolupráci na opravě varhan ve Vysokých Studnicích.