zdroj: Prague City Tourism

Prague Organ Competition 2025

Představujeme mezinárodní varhanní soutěž Prague Organ Competition. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, nesmí v den konání finálního kola překročit věk 35 let.

Porotci soutěže budou interpreti a pedagogové mezinárodního renomé. Finálové kolo soutěže proběhne ve Dvořákově síni v Rudolfinu.

///

We present the international organ competition Prague Organ Competition. The competition is open to candidates from all countries, they must not exceed the age of 35 on the day of the final round.

The international jury will consist of top concert organists and professors. The final round will be in Dvořák Hall, Rudolfinum.